سلام ببخشید خیلی خیلی شرمنده یه چندوقت 

بود سرم خیلی شلوغ بود اصلا نتونستم بیام تونت

امااشکال نداره چون اس اس مون  هم بدنتایجی 

نگرفته میخواستم بگم نتایجی که استقلال فعلا 

بامرفاوی گرفته عالی بوده وامیدوارم همین 

طورادامه پیدا کنه تا چشم خیلی ها که چشم 

دیدن موفقیت های استقلال راندارند علی الخصوص

لنگی ها وخیلی های دیگه وبعضی ازمجری 

ها کوربشه به امیدقهرمانی مجدداس اس تولیگ 

اسیاوجام حذفی

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 29 شهریور 1388    | توسط: محمد استقلالی    |    |