سلام به همه ی اس اسی ها

قهرمانی استقلال بزرگترین تیم درایران واسیا رابه

همتون تبریك میگم چندوقتی بود اس اس مون حال

خوبی نداشت وهمین طورما هوادارا برای همین 

هم بود كه چند وقتی نتونستم به اپم شرمنده

اما قهرمانی دقیقه نودی خیلی به همه مون حال 

داد بالاخره یه دفعه هم حق به حقداررسید 

دیگه مزاحم نشم فقط میتونم به همه ی بازیكنان 

وهواداران وبه خصوص امیرقلعه نویی سلطان قلب 

ابی تبریك بگم

 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 10 اردیبهشت 1388    | توسط: محمد استقلالی    |    |