سلامی به مانند بوی قهرمانی ان هم دراسیا
استقلال کشتی عشق است خدا توناخدایش باش
عشق است استقلال عشق است غیرت بازیکنانش
تف به غیرت بازیکنانی مثل نیکبخت که به خاطرپول بیشتر دل هوادارراشکست
عشق است اقای گل تیممان ارش برهانی
عشق است عقاب اسیا وحیدطالبلو
عشق است کاپیتان فرهاد مجیدی
عشق است استقامت پیروز قربانی
عشق است تکنیک مجتبی جباری 
وسرانجام عشق است تاکتیک امیرقلعه نویی سرور افشین قطبی
           عشق است خودتوهواداراستقلال

 

نوشته شده در تاریخ جمعه 8 آذر 1387    | توسط: محمد استقلالی    |    |
نظرات()