ای پرسپولیس

چندی است سر به گریبان کشیده ام

با یایاد وخاطرات خوشت ارمیده ام

هرچندلحظه های خوبت هستند بی دوام  

اما به ان یکی دوبردت دل سپرده ام

بعدازشبی که پیروانی شدسرمربی ات

دل ازتمام بردها بریده ام

ای بهانه ی برای مسخره دیگران

از مردمان شهر زخم زبانها شنیده ام

غصه نخور که امتیازمان بسیار اندک است

من قهرمانی تورا در خواب دیده ام

ترسم اسیا رویم وگند همی زنیم

زیرا که تو رابسیارحقیردیده ام

گویند که استقلال بازقهرمان خواهد شد

اشکال ندارد به این موضوع عادت کرده ام 

             

 

نوشته شده در تاریخ جمعه 25 بهمن 1387    | توسط: محمد استقلالی    |    |
نظرات()