تبریک میگم به همه ی اس اسی های یک دو و 

سه اتیشه  استقلال اگه همین طورپیش بره خیلی 

از رکوردها را میزنه حال میخام بدونم لنگی ها

دیگه میتوند کری بخونند اخه دربه درها خیلی 

عقب موندنداین فکر ودرایت امیرقلعه نوعی 

است که میدونه برای هر بازی چه تاکتیکی 

مناسبتره واین تاکتیک پذیزی زیاد استقلال 

است 

 

نوشته شده در تاریخ شنبه 5 بهمن 1387    | توسط: محمد استقلالی    |    |
نظرات()